Integritetspolicy

Dina personuppgifter

När du anförtror oss dina personuppgifter kan du känna dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter hanteras med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du handlar av oss.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Kamomill Media AB (556903-6741).

I samband med att du beställer eller skapar “konto” godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel kan vara namn, kundnummer, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Uppgifter du lämnar när du blir kund

När du blir kund samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt ip-adress. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar kundservice via e-post samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter som namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta med bakgrund i den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Fullfölja köpeavtalet

Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information och kampanjer

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om produkter och kampanjer. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev genom att använda den länk för avanmälan som finns i varje utskick.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem till extern part.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar

För att kunna ta betalt och hantera betalningar delar vi uppgifter med Klarna. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt Klarnas villkor.

Fraktbolag & Unifaun

De fraktbolag vi använder tar del av de personuppgifter som krävs för att de ska kunna fullfölja och leverera beställningar.

Cookies, Google & Facebook

Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi registrerar inte besökarens ip-adress och därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur i vår webbutik. Verktyget använder javascript och cookies och informationen om din användning är anonymiserad.

För att undvika att få din information sparad kan du välja att inte acceptera cookies i din webbläsare.

E-postutskick & Omdömen

För att kunna skicka information till dig om våra produkter använder vi oss av MailChimp där vi lagrar namn och e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, via länken i utskicket eller genom att kontakta oss. För att du ska kunna lämna omdöme och ge feedback till oss använder vi oss av Trustpilot där vi lagrar namn, ordernummer och e-postadress.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till Polisen i samband med brottsutredning.

Övriga

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående relation. Vi har rutiner för att säkerställa att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen i upp till åtta (8) år.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till personuppgifterna är begränsat. och endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt, till exempel https.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos oss samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer och vara undertecknad av dig.

Du kan alltid avanmäla dig från framtida utskick med den länk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas.

Bland data som inte kan raderas finns bland annat det som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att vi ska kunna uppfylla åtaganden vid t.ex. reklamationer.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt får du gärna kontakta oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats.

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till [email protected]